Voor het eerst naar school

Voor het eerst naar de basisschool is niet alleen een spannend moment voor uw kind, maar ook voor u, als ouder. Graag geven wij u informatie over de start op school.

Als uw kind 4 jaar is, is uw kind welkom op school. Van de leerkracht heeft uw kind zo’n 6 weken van tevoren een welkomstkaartje ontvangen. Op het welkomskaartje staan ook de ochtenden vermeld waarop uw kind mag komen wennen. Komen deze dagen voor u niet uit? dan kunt u altijd contact met ons opnemen en samen een ander moment(en) afspreken. 

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich snel thuis voelt in de groep. Om dit proces goed te laten verlopen krijgt ieder kind dat bij ons begint een maatje. Dit maatje is een kindje uit de groep dat al wat langer op school zit. Ook krijgen de kinderen een naamkaartje in combinatie met een sticker (een auto, vlinder, trompet of iets dergelijks). Dit naamkaartje helpt uw kind zijn weg te weg te vinden op school. Het kaartje hangt aan de kapstok, op zijn stoel en op het kiesbord. Zo heeft uw kind houvast bij de dagelijkse routines.

Iedere ochtend gaat de deur van de school om 8.20 uur open en kunt u met uw kind naar binnen. Alle leerkrachten zijn op dat moment ook in de klas aanwezig en zij begroeten iedere leerling met een hand. Als uw kind net naar school gaat, bent u van harte welkom om even met uw kind mee de klas in te komen. Kinderen die in groep 2 zitten nemen op de gang afscheid van de ouder die ze naar school brengt.

Aan het einde van de dag wachten de ouders buiten op het schoolplein, totdat twee kinderen uit de groep met de muziekbelletjes naar buiten komen. Dan mag u naar binnen en uw kind in de klas ophalen. Zo heeft de leerkracht goed zicht dat ieder kind wordt opgehaald.

Na ongeveer 6 weken maakt de leerkracht een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt de leerkracht hoe het met uw kind gaat op school en willen wij van u graag informatie over de jaren voor de basisschool.

Gezien de drukke periode in december en de maand voor de zomervakantie starten de kinderen die in deze periode 4 jaar worden na de kerst- of zomervakantie. Voor hen is het helaas niet mogelijk om een aantal keer te komen wennen. Wel maakt de leerkracht een afspraak om even kennis te maken.