Daltonbeleidsplan

In het daltonbeleidsplan beschrijven wij hoe wij ons daltononderwijs inhoud geven, welke afspraken we met elkaar hebben gemaakt en welke doelstellingen we samen hebben geformuleerd. Wij vinden het belangrijk om de bovenstaande punten te borgen en mede daarom hebben wij dit beleidsplan opgesteld.

Aangezien een school altijd in beweging is en zal blijven, zal ook de inhoud van ons daltononderwijs zich blijven ontwikkelen met als doel de kinderen goed onderwijs te bieden.

Het daltonbeleidsplan is in de eerste plaats geschreven voor leerkrachten en overig personeel van de school, voor de ouders waarvan de kinderen de Koningin Wilhelminaschool bezoeken en voor ouders die overwegen om hun kind bij ons aan te melden.

In de tweede plaats is het plan ook geschreven voor onderwijsinstanties, zoals de Inspectie van Onderwijs, de Nederlandse Dalton Vereniging, het schoolbestuur en overige instanties, die op de hoogte willen blijven van het onderwijs en de ontwikkelingen op de Koningin Wilhelminaschool.

Klik hier voor ons Daltonbeleidsplan

Keuzebord Daltononderwijs KWS - koningin Wilhelminaschool