KWS fonds

Het KWS fonds is een stichting die van start is gegaan in schooljaar 2002-2003, opgericht door ouders van leerlingen op de KWS.

Het doel van deze stichting is het werven van middelen om extra educatieve, kunstzinnige, culturele, technische of sportieve activiteiten te bekostigen, waarvoor binnen het reguliere schoolaanbod geen ruimte of budget bestaat. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat deze activiteiten voor alle leerlingen toegankelijk en interessant zijn.

Die extra’s kunnen projecten, lessen, materialen of leermiddelen zijn die niet structureel zijn en ook niet bekostigd kunnen worden met schoolgelden. Zo heeft het KWS fonds in de afgelopen twintig jaar, onder meer muzieklessen, circusworkshops, dramalessen, lessen Engels, tekenen en handvaardigheid kunnen financieren. Enkele jaren geleden zijn er techniekkisten aangeschaft en is het schoolplein verfraaid met onder meer het houten speeltoestel.

Op de jaarlijkse KWS-dag staat inspireren, leren en plezier centraal. Vers in het geheugen liggen nog ‘Professor Kunst’, een project over kunst en wetenschap en de "Waterdag" met het "Watertheater" de "Waterrace" over het schoolplein en de twee nieuwe regenwatertonnen die gebruikt worden voor de schooltuintjes.

Enthousiast gaat het KWS fonds door met het opzetten en uitwerken van nieuwe, verrassende en interessante projecten.

Aangezien het KWS fonds afhankelijk is van (vrijwillige) ouderbijdragen, werft zij eenmaal per schooljaar een bijdrage van de ouders om de voor de activiteiten benodigde financiële middelen te ontvangen (NL80 INGB 0002 0664 26 ovv naam en groep kind).

Het bestuur van het KWS fonds bestaat uit ouders van kinderen op de KWS.Het KWS fonds is een stichting die van start is gegaan in schooljaar 2002-2003, opgericht door ouders van leerlingen op de KWS.