Aanmelden nieuwe leerlingen

De Koningin Wilhelminaschool valt buiten het Haarlemse plaatsingsbeleid, maar kinderen vanuit de gemeente Haarlem zijn van harte welkom bij ons op school!

Wanneer u interesse heeft in onze school dan kunt u contact opnemen met de school (directie@kws-overveen.nl) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding.
Tijdens het kennismakingsgesprek krijgt u informatie over de visie en werkwijze van de school. Aansluitend nemen we een kijkje in de groepen, zodat u met eigen ogen ons onderwijs er in de praktijk uitziet.
Na het gesprek ontvangt u vrijblijvend een inschrijfformulier. Met dit inschrijfformulier kunt u uw kind inschrijven bij ons op school. Zodra de administratie het formulier van u ontvangen en verwerkt heeft in ons administratiesysteem ontvangt u een bevestiging van inschrijving.
Op het moment dat de school geen wachtlijst heeft, is deze bevestiging ook tevens uw garantie tot plaatsing. Mocht de school wel een wachtlijst hebben, dan krijgt u hierover bericht en hoort u tijdig of er wel of geen plek is. Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op school zitten, hebben voorrang bij plaatsing.

Soms kan het zo zijn, dat een leerling halverwege zijn schoolloopbaan van school wisselt, doordat de ouders verhuizen, ouders gaan scheiden en één van de ouders elders gaat wonen, of omdat ouders bewust kiezen voor een andere school. Op het moment dat u uw kind halverwege zijn of haar schoolloopbaan wilt laten instromen op de Koningin Wilhelminaschool, vindt er altijd een gesprek met de directeur plaats. Na dat eerste gesprek neemt de school altijd contact op met de school waar het kind vandaan komt om zich te laten informeren over de ontwikkeling van het kind. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat de intern begeleider een aantal toetsen afneemt om het instroomniveau te bepalen. Betreft het een overstap binnen de regio dan kan een observatie op de huidige school ook onderdeel van de procedure zijn. Op basis van alle informatie neemt de directeur de beslissing of uw kind wel of niet geplaatst kan worden bij ons op school.