Organisatie

Welke leerkrachten en specialisten werken er op de Koningin wilhelminaschool? Hoe is de Medezeggenschap geregeld? Wat doet de oudercommsie op school? Op deze en andere vragen vindt u hieronder antwoord:

 > Team

> Medezeggenschapsraad

 > Oudercommissie

 > KWS Fonds

 > Leerlingenraad

 > Tommy Tomato

 > Naschoolse opvang

Het schoolplein is ingericht op bewegend leren.