De Koningin Wilhelminaschool heeft een actieve en betrokken leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen van groep 6, 7 en 8. Er worden jaarlijks verkiezingen gehouden. De kinderen van de groepen 6 zitten voor één jaar in de leerlingenraad en kunnen zich in groep 7 opnieuw verkiesbaar stellen. Word je in groep 7 gekozen dan zit je ook in groep 8 in de leerlingenraad. De leerlingenraad vergadert eens in de 6 weken en met elkaar verzorgen ze de coördinatie van enkele activiteiten per schooljaar. Verzoeken van leerlingen worden tijdens de vergadering besproken en voorgelegd aan de directeur. Met elkaar bespreken we de wensen van de leerlingen. Belangrijk hierbij is dat eventuele actiepunten van de leerlingenraad uitvoerbaar zijn en ten goede komen aan de kwaliteit van het onderwijs en het plezier van de leerlingen. De leerlingenraad is verantwoordelijk voor de verslaglegging en het aanleveren van het verslag aan de coördinator van de website.

De koningin Wilhelminaschool heeft een actieve en betrokken leerlingenraad. Deze leerlingenraad bestaat uit een aantal leerlingen van groep 6, 7 en 8.