Naar de brugklas

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Aangezien er in onze regio meer dan voldoende keuze is in voortgezet onderwijsscholen, probeert de school de ouders en kinderen bij die keuze te helpen. De leerkracht van groep 8 geeft tijdens het schooljaar op verschillende momenten voorlichting over de scholen. Dat gebeurt door gesprekken, het aanbieden van brochures en het bezoeken van scholen voor voortgezet onderwijs.

De kinderen van groep 8 hebben doorgaans 8 jaren bij ons op school gezeten en dat geeft naast de verschillende toetsen een goed beeld van de ontwikkeling en het niveau van een kind. Om tot een verantwoord advies voor het voortgezet onderwijs te komen, gebruiken wij, zoals alle basisscholen binnen ons samenwerkingsverband, de volgende gegevens:

• De resultaten van de IEP-toetsen rekenen en begrijpend lezen vanaf groep 6
• De algehele indruk van de leerkracht

Eind groep 7 bespreken de intern begeleider en de leerkracht(en) de gegevens van de IEP-toetsen en vullen we enkele aspecten met betrekking tot de werkhouding in op het formulier met betrekking tot het voorlopig advies. Het voorlopig advies wordt met de leerling en de ouders eind groep 7 besproken. Begin groep 8 zal de leerkracht(en) van groep 8 tijdens het startgesprek in september aan de hand van het voorlopig advies samen met de leerling en de ouders een plan van aanpak maken. Waar wil de leerling nog aan werken? Wat heeft de leerling nodig?

Na de toetsen medio groep 8 bespreken leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de directeur alle gegevens van de leerlingen en komen met elkaar tot een schooladvies. Dit advies wordt tijdens de adviesgesprekken met het kind en de ouders besproken. Het adviesgesprek is als gesprek ook echt bedoeld voor het kind. De leerkracht zal aan het kind toelichten hoe de school tot haar advies is gekomen.

Alle leerlingen van groep 8 ontvangen van ons het zogeheten Brugboek. Hierin staat alle relevante informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure.

Vanaf dit schooljaar (2022-2023) zullen de leerlingen zich digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs.