Welkom op de Koningin Wilhelminaschool

De koningin Wilhelminaschool is een school voor ondernemend daltononderwijs.
Een school waar ieder kind gezien wordt en waar iedereen elkaar kent.

Ondernemende Daltonschool

De Koningin Wilhelminaschool is een school voor ondernemend daltononderwijs. Vanuit een veilig pedagogisch klimaat werken wij aan de kerndoelen van het basisonderwijs waarbij wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de onderwijsbehoeften, de interesses en de competenties van de leerlingen. Wij willen dat de leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste mensen (fearless human being), die goed kunnen functioneren in de samenleving door ondernemend en zelfverantwoordelijk te zijn in het werken en samenleven.

Klik voor meer informatie

De Koningin Wilhelminaschool is een ondernemende Daltonschool, met competenties als creativiteit, durven experimenteren, communiceren en doelen stellen.
Spelend en ontdekkend leren in een rijke leeromgeving in de onderbouw.

Kom kennismaken op onze school!

Nieuwsgierig geworden hoe een dag op onze daltonschool eruitziet? Maak een afspraak voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

De Koningin Wilhelminaschool valt buiten het Haarlemse plaatsingsbeleid, maar kinderen vanuit de gemeente Haarlem zijn van harte welkom bij ons op school!

Klik hier voor meer informatie

Dynamiek, flexibiliteit, experimenteren en veranderen om te komen tot verbeteringen is het gedachtengoed van Helen Parkhurst, de grondlegster van het Daltononderwijs.

Voorbereid op de toekomst

Competenties als creativiteit, durven experimenteren, communiceren, en doelen stellen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van de kinderen met oog op de toekomst. Het ontwikkelen van je eigen talent, of je nu automonteur, verpleegkundige, wetenschapper of manager wil worden vult de school in door kinderen een grotere rol te geven in hun onderwijsproces. Het accent komt meer te liggen bij het je eigen maken van de leerstof en minder op het uitvoeren van een opdracht.

Door de wereld om ons heen de school in te halen en bewust met de kinderen op pad te gaan zorgen we voor een brede kennis en ontdekken de kinderen hun talenten.

Brede ontwikkeling

Rekenen en taal bieden de basis om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Kinderen hebben meer talenten en zijn meer dan rekenen en taal. Om aan de brede ontwikkeling van het kind tegemoet te komen bieden wij de zaakvakken thematisch aan en zijn er bij ons op school muzieklessen door een muziekdocent en kunstlessen door een kunstdocent van H' art. Door de wereld om ons heen de school in te halen en bewust met de kinderen op pad te gaan zorgen we voor een brede kennis en ontdekken de kinderen hun talenten.

Automatiseren door bewegend leren, actief en spelenderwijs leren.

Actief en betrokken

Bewegen is goed voor ons brein, door op een schooldag voldoende te bewegen vergroten wij de hersenactiviteit. Tussen de lessen door maken wij gebruik van energizers, even kort en intensief bewegen in de klas helpt de kinderen om daarna weer geconcentreerd verder te kunnen met hun werk. Bij de vakken rekenen en taal maken wij gebruik van allerlei actieve oefeningen om het leren en bewegen te combineren. Voor het bewegend leren maken wij op school gebruik van diverse materialen voor bewegend Leren. Daarnaast hebben de kinderen twee keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent.

Fotoalbums

Impressie KWS Overveen