Schoolvakanties en studiedagen

De Koningin Wilhelminaschool ligt in de regio Noord-Nederland en de schoolvakanties lopen dus ook paralel aan de vastgestelde periodes in deze regio. Onderstaand een overzicht van de schoolvakantie, feestdagen en studiedagen van dit schooljaar.

Vakantierooster schooljaar 2021-2022    

Herfstvakantie

18-10-2021 t/m 22-10-2021

Kerstvakantie

27-12-2021 t/m 07-01-2022

Voorjaarsvakantie

21-02-2022 t/m 25-02-2022

Goede Vrijdag en Pasen

15-04-2022 t/m 18-04-2022

Meivakantie

25-04-2022 t/m 06-05-2022

Hemelvaart 

26-05-2022 t/m 27-05-2022

Pinksteren 

06-06-2022

Zomervakantie

18-07-2022 t/m 26-08-2022

Studiedagen

25-10-2021

08-12-2021

22-03-2022

 

Margedagen (vrije dagen voor de kinderen)

24-09-2021 (groep 1-4)

18-02-2022 (groep 1-8)

22-06-2022 (groep 1-4)

15-07-2022 (groep 1-8)

 

Alle vakanties, studiedagen, extra vrije dagen en andere activiteiten zijn te vinden in de jaarkalender. U vindt de actuele jaarkalender in Parro.