Naar de brugklas

Na groep 8 gaan de kinderen naar het voortgezet onderwijs. Aangezien er in onze regio meer dan voldoende keuze is in voortgezet onderwijsscholen, probeert de school de ouders en kinderen bij die keuze te helpen. De leerkracht van groep 8 geeft tijdens het schooljaar op verschillende momenten voorlichting over de scholen. Dat gebeurt door gesprekken, het aanbieden van brochures en het bezoeken van scholen voor voortgezet onderwijs.

De kinderen van groep 8 hebben doorgaans acht jaren bij ons op school gezeten en dat geeft naast de verschillende toetsen een goed beeld van de ontwikkeling en het niveau van een kind. Om tot een verantwoord advies voor het voortgezet onderwijs te komen, gebruiken wij, zoals alle basisscholen binnen ons samenwerkingsverband, de volgende gegevens:

  • De resultaten van de Cito toetsen rekenen en begrijpend lezen vanaf groep 6
  • De schoolvragenlijst (SVL)
  • De algehele indruk van de leerkracht 

De leerkracht(en) van groep 8, de intern begeleider en de directeur bespreken alle gegevens van de leerlingen  en komen met elkaar tot een schooladvies. Dit advies wordt tijdens de adviesgesprekken met het kind en de ouders besproken. Het adviesgesprek is als gesprek ook echt bedoeld voor het kind. De leerkracht zal aan het kind toelichten hoe de school tot haar advies is gekomen. Aan het eind van het gesprek krijgt het kind een formulier mee naar huis, waarmee het zich kan aanmelden bij een school voor voortgezet onderwijs, passend bij het advies dat het kind gekregen heeft. Het voortgezet onderwijs in de regio Haarlem kent in sommige gevallen een systeem van loten. De basisscholen hebben geen invloed op de loting.

Alle leerlingen van groep 8 ontvangen van ons 'het brugboek'. Hierin staat alle relevante informatie over de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs en de verwijzingsprocedure.