les petits

Les Petits Kinderopvang op de KWS

Naschoolse opvang

Sinds augustus 2009 heeft de Koningin Wilhelminaschool op de zolder van de school een inpandige naschoolse opvang van Les Petits gehuisvest. Een groot aantal kinderen gaan na schooltijd naar de Grote Beer. 

Sinds februari 2015 organiseert Les Petits (in samenwerking met de school) buitenschoolse activiteiten die voor alle leerlingen toegankelijk zijn. Dit is een eerste stap in de richting van een brede school. Dit schooljaar zullen wij het aanbod buitenschoolse activiteiten uitbreiden hebben we de ambitie om het aanbod te laten aansluiten bij thema’s van de school.

Voor meer informatie over de naschoolse opvang kunt u contact opnemen met Les Petits ( www.lespetits.nl).

Peuterspeelzaal

Op dezelfde zolder als waar Les Petits de naschoolse opvang verzorgt, is ook peuterspeelzaal De Kleine Beer van Les Petits gehuisvest. De peuterspeelzaal is 5 ochtenden in de week open voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden totdat de kinderen de leeftijd van 4 jaar bereiken en ze naar de basisschool gaan. Sinds 2009 kunnen kinderen ook voor een halve dagopvang terecht, waarbij de peuterspeelzaal de lunch verzorgt. U kunt uw kind, als het 18 maanden is, opgeven voor de peuterspeelzaal door contact op te nemen met Les Petits.

Kinderen die de peuterspeelzaal De Kleine Beer bezoeken, hebben voorrang bij plaatsing op de Koningin Wilhelminaschool.