KWS fonds

                                                                                 
 

Het KWS fonds is een stichting die van start is gegaan in schooljaar 2002 – 2003, opgericht door ouders van leerlingen op de KWS.

Het doel van deze stichting is het werven van middelen om extra educatieve, kunstzinnige, culturele, technische of sportieve activiteiten te bekostigen, waarvoor binnen het reguliere schoolaanbod geen ruimte of budget bestaat. Hierbij hanteert zij het uitgangspunt dat deze activiteiten voor alle leerlingen toegankelijk en interessant zijn.

Die extra’s kunnen projecten, lessen, materialen of leermiddelen zijn die niet structureel zijn en ook niet bekostigd kunnen worden met schoolgelden.

Zo heeft Het KWS-fonds in de afgelopen veertien jaar, onder meer muzieklessen, circusworkshops, dramalessen en lessen Engels, tekenen en handvaardigheid kunnen financieren. Enkele jaren geleden zijn er techniekkisten aangeschaft en is het schoolplein verfraaid met onder meer het houten speeltoestel.

Vers in het geheugen liggen nog de lustrum musical, ter ere van het 75 jarige bestaan van de KWS, en het “Natuur- en Milieu educatie project” ( Plastic soep ) met het “Trommelen met Rommel” optreden en de excursie-dag in de Kennemer-duinen.

Vorig schooljaar organiseerde het fonds de literatuur project-dag “Boek ’n Beeld” waarbij twee toneelgezelschappen optraden, de knalrode ‘Fiepbus” op het schoolplein stond en bekende schrijvers en illustratoren naar school kwamen om workshops te verzorgen.

Enthousiast gaat het fonds door met het opzetten en uitwerken van nieuwe, verrassende en interessante projecten.

Aangezien het KWS fonds afhankelijk is van ( vrijwillige ) ouderbijdrages, werft zij eenmaal per schooljaar om zoveel mogelijk financiële middelen te ontvangen ( NL80 INGB 0002 0664 26 ovv naam en groep kind )

Het KWS-fonds bestaat uit een bestuur van ouders van kinderen op de KWS.