Bestuur Salomo

De Koningin Wilhelminaschool maakt deel uit van Salomo, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor 17 scholen in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort. Ruim 4500 leerlingen bezoeken onze scholen.

De scholen die tot de Salomo behoren, waaronder deze school, laten zich bij de inrichting van het onderwijs en de manier waarop zij met kinderen, ouders en verzorgers omgaan, leiden door een aantal kernwaarden:

Samen: verantwoordelijk en maatschappelijk betrokken

Christelijk

Plezier

Open en toegankelijk

Zorgzaam

Kwaliteits- en resultaatgericht

Meer informatie over ons bestuur kunt u vinden op: www.salomoscholen.nl