Bestuur TWijs

De Koningin Wilhelminaschool maakt deel uit van Stichting TWijs.


De stichting TWijs is per 1 januari 2020 ontstaan na een fusie van de stichtingen Sint Bavo en Salomo. Beide stichtingen wilden samen blijvend vernieuwen om hoogstaand onderwijs en goed werkgeverschap te bieden.

Geïnspireerd door de sustainable development goals van de United Nations hebben we in eerste instantie onze blik gericht op het jaar 2030. In de komende tien jaar worden 10.000 nieuwe kinderen aan ons toevertrouwd en in dezelfde periode verlaten 10.000 kinderen onze scholen – acht jaar ouder, vaardiger, aardiger en waardiger. Samen ontwikkelen we bij de kinderen de wijsheid om hun plaats in de wereld te vinden. Met 800 medewerkers en 31 scholen zijn we trots dat we dit mogen doen. Die trots komt terug in onze naam: TWijs. Tienduizend kinderen Wereldwijs.

TWijs bestuurt scholen in de gemeenten Bloemendaal (met de dorpskernen Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal en Overveen), Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede en Zandvoort. Ruim 7500 leerlingen bezoeken onze scholen. Er zijn 27 scholen voor basisonderwijs, 1 school voor speciaal onderwijs, 1 internationale taalklas, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 internationale school.

TWijs heeft een christelijke/katholieke identiteit. Onze scholen staan open voor kinderen van elke levensbeschouwing indien en voor zover de school kan voorzien in de onderwijsbehoefte van het kind en de ouders (voogden)/verzorgenden de grondslag van de school delen of respecteren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat wij door ons onderwijs aan en onze begeleiding van de kinderen bijdragen aan een menswaardige samenleving. Onze omgang met elkaar is gebaseerd op waarden die aan zo’n menswaardige (school-)samenleving bijdragen, zoals openheid en eerlijkheid, zorg dragen voor elkaar, respect en belangstelling hebben voor andere mensen en voor de wereld om ons heen.